Royal and Noble Saints

April 24 – St. Mellitus

April 20, 2023

February 6 – St. Dorothea

February 2, 2023

January 26 – St. Bathilde

January 23, 2023

January 20 – St. Sebastian

January 19, 2023

January 23 – St. Bernard

January 19, 2023

January 19 – Saintly King

January 16, 2023

January 19 – St. Wolstan

January 16, 2023

January 6 – St. Roch

January 5, 2023

January 7 – St. Aldric

January 5, 2023

January 8 – St. Severinus

January 5, 2023