History of Western Civilization

September 21 – Pope Conon

September 19, 2016

October 6 – Henri Delassus

September 8, 2016

August 21 – La Vallete

August 18, 2016

August 15 – Prester John

August 15, 2016

June 17 – Sobieski

June 16, 2016

December 23 – Duke of Guise

December 21, 2015